Halloween

28.02.2012 18:32

 

je velmi starý svátek, vycházející z keltské mytologie. Tehdy se rok dělil na dvě období - hojnosti a hladové zimy. Začátkem listopadu se Keltům zásoby úžily a nastávala pro ně špatná doba. Proto lidé první listopadový den uctívali Boha Mrtvých - Anwinna. Věřili, že se v magické noci zjevují duše mrtvých a vlastnoručně vyrobenými lucernami z řep (dýně zavedli až irští osadníci v Americe) jim svítili a pomáhali najít cestu. Duchové se vraceli domů, aby za pomoci svých příbuzných překročili hranici Země Mrtvých. Živí se převlékali do starých cárů a pomalovávali si obličeje, aby do nich nevstoupili zlí duchové. Této noci se říkalo "Samhain" (sow-en) a znamená "Konec léta".

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Z historických pramenů se dochovaly zmínky o tom, že v roce 43 po Kristu okupovala keltská území římská vojska. Časem se tyto národy a zvyky začali prolínat a tak se Samhain začal slavit i o žních. K lucernám a ohňům přibylo ovoce a obilí. Během 500 let se k moci dostala katolická církev. Papež Bonifác IV. chtěl zamezit slavení pohanských svátků a tak se zrodil nový svátek - Svátek Všech svatých ( u nás 1. listopadu.) Avšak mnozí lidé slavili oba svátky dohromady. V 16. století byl tedy na světě nový svátek - " All Hallow'Day (Eve)" čili Den všech blahoslavených. Předvečer tohoto svátku (31.10.) se jmenoval All Hallows'Evening, ve vesnickém slangu jednoduše Halloween. Čas svátku zůstal. Je jím poslední noc keltského roku, začínající západem slunce 31. října a trvající do východu slunce 1. listopadu. Je to noc, kdy předěl mezi světem živých a královstvím neživých je nejmenší.

 

 

 

 

 

 

 


Na americký kontinent přešel svátek z Británie v devatenáctém století. Když evropští osadníci (zvláště Irové) přijeli do Ameriky, objevili praktickou věc, spíše plod rostliny. Do té doby v Evropě neznámou dýni, která je větší a lépe se hodí pro vyřezávání, než řepa používaná na starém kontinentě. Halloween tak nabral

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Jak vypadá svátek v dnešní době? Na Halloween se nezdobí jen domy, ale také internetové stránky. Vedle webů specializovaných na obrázky hřbitovů, strašidel a vtipů, se i ostatní přizpůsobují tradici. Grafika pomůže webové stránce změnit se ve strašidelný dům, pro uživatele jsou připraveny soutěže s hrůzostrašnou tématikou a ke stažení třeba děsivé tapety a videa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


U nás v České republice Halloween moc nezdomácněl, ale dýně pěstujeme na zahrádkách rádi. Přesto se zmíním ještě o jedné perličce. Víte, že dýně není zelenina, ale ovoce? A co radí pěstitelé? Ideální tykev pro podzimní svátek Halloween je velkoplodá plazivá rodu GIGANTE. Její kulatý, hladký a pevný plod váží okolo 8 - 12 kg, pokožka je lesklá, jasně oranžová. Dužnina je kompaktní, oranžová a dobře se konzervuje i na kompoty.


redaktor Ivan Šářec

Zpět