PROTODUR 303HF/E1

 

PROTODUR 303 HF/E1 Samovytvrzovací

Práškové samovytvrzovací močovinoformaldehydové lepidlo se střední reaktivitou, vyvinuté pro lepení vysokofrekvenčními lisy nebo vyhřívanými lisy. Lepidlo má nízký obsah formaldehydu v souladu se standardy E1 (stanovený podle EN 717-2/94, certfikace CATAS přiložena).

 

Fyzikálně-chemické vlastnosti a optimální podmínky pro použití:

 

Báze

močovinoformaldehyd

 

Barva

světle béžová

 

Forma

prášek

                                                                        

Hrncový čas při 45°C

75 +/- 25 minut

 

Doba želatinace při 100°C

55 +/- 10 sekund

 

pH při 20°C

 

5 – 5,5

Těkavé látky

maximálně 2%

 

Směsný poměr

 

2:1 (10 kg Protoduru 303 HF/E1, 5 kg vody)

Doporučená spotřeba

100 - 180 g/m2

 

Vlhkost materiálu

8 – 12%

 

Síla stlačení

2 – 8 kg/cm2 (podle aplikace)

 

Minimální teplota použití

+5°C

 

 

 

Způsob použití

V případě lepení obzvláště náročných dýhových prvků doporučujeme upravit Protodur 303 HF/E1 přidáním 10% našeho Protovilu VP 420. V takovém případě je dosaženo mnohem plastičtějšího lepení.

 

Použití:

Vhodné pro lepení: dýhy, loupané dýhy, vrstvené prvků pomocí vyhřívaných a vysokofrekvenčních  systémů ve shodě se standardem E1.

Konečná certifikace lepených panelů musí být v souladu se standardem E1 provedena laboratorní zkouškou.

 

Příklady doby vytvrdnutí v závislosti na teplotě

 

Teplota (°C)

 

20

30

90

100

110

Zmrazovací doba

8 hodin

3 hodiny

2 minuty

60 sekund

40 sekund

 

 

Biologický efekt

Protodur 303 HF/E1 stejně tak jako všechny produkty na bázi močovinoformaldehydu může u přecitlivělých osob způsobit alergickou reakci.

Vyvarujte se přímého kontaktu rukou s lepidlem, používejte latexové rukavice. Je nezbytné zajistit dostatečné větrání pracovního prostoru za účelem snížení podráždění sliznic formaldehydem.

 

Upozornění

Tento výrobek, stejně tak jako všechna samovytvrzovací lepidla na bázi močoviny, je použitelný z hlediska technické aplikace 6 měsíců od data výroby, pokud je  uchováván v originálním, dobře uzavřeném balení, na suchých a chladných místech chráněných před zdroji tepla. Po době skončení doby použitelnosti uvedené na obalu nebudeme přebírat jakoukoli zodpovědnost. Pokud je prošlá doba použitelnosti lepidla, vznikají v něm hrudky a je obtížné jej rozpustit.

 

SPOTŘEBUJTE do 6 měsíců od data výroby.

 

Datum poslední aktualizace specifikačního dokladu: březen 2005

 

Bezpečnostní list výrobku je k dispozici na požádání