PROTOSTIK 5100F

 

PROTOSTIK 5100/F

Tavné lepidlo se střední viskozitou použitelné pro automatické olepovačky hran vhodné pro všeobecné použití – pro lepení ABS hran, laminátu, papíru, dřeva na dřevěné panely jako například dřevotříska nebo MDF. Je rychle nátavné a má vysokou smáčivost.Tento výrobek neobsahuje formaldehyd a odpovídá normám EU 2002/95/EC a 2003/11/EC a jejich dodatkům.

 

Fyzikálně-chemické vlastnosti a optimální podmínky pro použití:

Báze

směsný polymer EVA

 

Barva

neutrální

 

Forma

granule

 

Způsob aplikace

pouze na jednu stranu

 

Doporučená teplota na nanášecích válečcích

200 - 220 °C

 

Nářadí pro aplikaci

olepovačka hran

 

Rychlost práce

 

až 55m za minutu

Bod měknutí

84- 93°C

 

Způsob čištění

 

chlorované rozpouštědlo

Životnost produktu

 

v suché a chladné místnosti zůstává kvalita nezměněna nejméně 12 měsíců

 

Teplota prostředí a materiálu

18 - 20°C

 

Vlhkost dřeva

8 – 12%

 

Doporučená spotřeba

180 – 250 g/m2

 

Viskozita při 200°C

 

podle Brookfielda (osa 27) (4 RPM)

75000 +/- 15000 mPas

                                                                        

Úroveň rizika

žádná

 

Tlak válečků na lepenou hranu

3 – 5 kg/

 

UPOZORNĚNÍ PRO SPRÁVNÉ POUŽITÍ PROTOSTIKU

  • Kontrolujte teplotu lepidla v nádržce a na měřícím válečku pomocí teploměru, protože se často vyskytují rozdíly mezi skutečnými teplotami a teplotami uváděnými na olepovačkách hran.
  • Pokud během práce potřebujete udělat pauzu vůli poruchám nářadí nebo z jiných důvodů, doporučujeme snížit teplotu v nádržce na alespoň 30°C a následně na měřícím válečku, abyste zabránili oxidaci výrobku.
  • Udržujte přiváděcí nádržku plnou a se zavřeným uzávěrem, abyste zabránili změnám ve vlastnostech výrobku, například tvoření škraloupu a podobně.
  • Než začnete práci zkontrolujte pečlivě, zda má lepidlo správnou viskozitu pro použití a je správně roztaveno. Nanesení lepidla, které nemá vhodnou teplotu, může způsobit nedostatky v lepení.
  • Zkontrolujte, zda na hranách určených k lepení nejsou zbytky prachu. Prach působí proti přilnavosti a podporuje separaci částí.
  • Panely a hrany musí mít pokojovou teplotu. Teplota místnosti a materiálu nesmí být pod +18°C. JE DŮLEŽITÉ ZABRÁNIT JAKÉMUKOLI PRŮVANU.
  • Zkontrolujte vhodnost tlaků při lepení na tlakové válečky, abyste zabránili poruchám lepení způsobeným nedostatečným doléháním lepených částí. Lepené části musí na sebe perfektně doléhat  a být hladké.
  • Vyzkoušejte vhodnost hran k lepení pomocí testů lepení před tím, než začnete s výrobou. Pokud se vyskytnou problémy, konzultujte je s námi.
  • Odolnost lepení za horka a za studena závisí na: kvalitě použití způsobu lepení, vlhkosti hran, typu hran, pnutí materiálu a doba účinnosti teploty: odolnost je závislá na způsobu aplikace. Uživatel musí pečlivě vyzkoušet, zda tento způsob lepení je vhodný pro jím vyráběné produkty.
  • V případě následného natírání slepených částí je důležité dát první tenký nátěr, který bude vyžadovat delší čas na schnutí, aby se odstranilo rozpouštědlo. Při tomto postupu není linie lepení výrazná a spoj nezpůsobuje komplikace. Předem vyzkoušejte, zda je tento způsob lepení vhodný pro typ nátěru, který chcete provádět a zda je systém nátěrů vhodný pro tento typ lepení.

 

 

SPOTŘEBUJTE DO: v suchých chladných místnostech zůstává kvalita nezměněna nejméně 12 měsíců.

 

Datum poslední aktualizace specifikačního dokladu: říjen 2009

 

Bezpečnostní list výrobku je k dispozici na požádání.