PROTOSTIK 6508

 

PROTOSTIK 6508

Univerzální transparentní lepidlo na bázi EVA určené pro olepovačky hran.

 

Vlastnosti

PROTOSTIK 6508 je tavné lepidlo s dlouhou otevřenou dobou použitelné pro neutrální a transparentní linie lepidla. Díky své vysoké přilnavosti je obzvlášť vhodné pro velmi náročné lepení hran materiálů jako PVC, ABS a polystyren se základním nátěrem na zadní straně. Může sloužit jako ředící materiál v kombinaci s ostatními lepidly PROTOSTIK (s těmi, která jsou kompatibiní) za účelem zvýšení přilnavosti v případě obtížných materiálů určených k lepení.

 

Fyzikálně-chemické vlastnosti a optimální podmínky pro použití:

 

Báze

směsný polymer EVA

 

Barva

transparentní

 

Forma

granule

 

Způsob aplikace

pouze na jednu stranu

 

Doporučená teplota na nanášecích válečcích

180 - 200°C

 

Nářadí pro aplikaci

olepovačka hran

 

Rychlost práce

 

20 – 30 m za minutu

Bod měknutí

85- 95°C

 

Způsob čištění

 

chlorované rozpouštědlo

Životnost produktu

 

v suché a chladné místnosti zůstává kvalita nezměněna nejméně 12 měsíců

 

Teplota prostředí a materiálu

18 - 20°C

 

Vlhkost dřeva

8 – 12%

 

Doporučená spotřeba

120 - 140 g/m2

 

Viskozita při 200°C

 

podle RVT Brookfielda (g.27) (2,5 RPM )

50000 +/- 5000 mPas

                                                                        

Úroveň rizika

žádná

 

Tlak válečků na lepenou hranu

3 – 5 kg/cm2

 

 

UPOZORNĚNÍ PRO SPRÁVNÉ POUŽITÍ PROTOSTIKU

 

  • Kontrolujte pravidelně teplotu lepidla v nádržce a na měřícím válečku pomocí teploměru, protože se často vyskytují rozdíly mezi skutečnými teplotami a teplotami uváděnými na olepovačkách hran.
  • Pokud během práce potřebujete udělat pauzu kvůli poruchám nářadí nebo z jiných důvodů, doporučujeme snížit teplotu v nádržce na alespoň 30°C a následně na měřícím válečku, abyste zabránili oxidaci výrobku.
  • Udržujte přiváděcí nádržku plnou a se zavřeným uzávěrem, abyste zabránili změnám ve vlastnostech výrobku, například tvoření škraloupu a podobně.
  • Než začnete práci zkontrolujte pečlivě, zda má lepidlo správnou viskozitu pro použití a je správně roztaveno. Nanesení lepidla, které nemá vhodnou teplotu, může způsobit nedostatky v lepení.
  • Zkontrolujte, zda na hranách určených k lepení nejsou zbytky prachu. Prach působí proti přilnavosti a podporuje separaci částí.
  • Panely a hrany musí mít pokojovou teplotu. Teplota místnosti a materiálu nesmí být pod +18°C. JE DŮLEŽITÉ ZABRÁNIT JAKÉMUKOLI PRŮVANU.
  • Zkontrolujte vhodnost tlaků při lepení na tlakové válečky, abyste zabránili poruchám lepení způsobeným nedostatečným doléháním lepených částí. Lepené části musí na sebe perfektně doléhat  a být hladké.
  • Vyzkoušejte vhodnost hran k lepení pomocí testů lepení před tím, než začnete s výrobou. Pokud se vyskytnou problémy, konzultujte je s námi.
  • Odolnost lepení proti nízkým a vysokým teplotám závisí na: kvalitě použití způsobu lepení, vlhkosti hran, typu hran, pnutí materiálu a doba účinnosti teploty: odolnost je závislá na způsobu aplikace. Uživatel musí pečlivě vyzkoušet, zda tento způsob lepení je vhodný pro jím vyráběné produkty.
  • V případě následného natírání slepených částí je důležité dát první tenký nátěr, který bude vyžadovat delší čas na schnutí, aby se odstranilo rozpouštědlo. Při tomto postupu není linie lepení výrazná a spoj nezpůsobuje komplikace. Předem vyzkoušejte, zda je tento způsob lepení vhodný pro typ nátěru, který chcete provádět a zda je systém nátěrů vhodný pro tento typ lepení.

 

 

 

Datum poslední aktualizace specifikačního dokladu: říjen 2009

 

Bezpečnostní list výrobku je k dispozici na požádání.

 

Skladujte v suchých chladných místnostech: trvanlivost nejméně 12 měsíců od data výroby.