PROTOVIL R201

 

PROTOVIL R 201

Lepidlo na bázi vinylacetátu ve vodní disperzi s vynikajícími parametry. Vhodné pro lepení tvrdého dřeva k tvrdému a měkkému dřevu, pro montážní operace, k lepení laminátů za horka a za studena na dřevovláknité panely. není vhodné pro lepení čep + drážka při výrobě židlí. Je charakterizováno vysokou přilnavou silou, rychlým vytvrzováním a dlouhou otevřenou dobou.

 

Fyzikálně-chemické vlastnosti a optimální podmínky pro použití:

 

Báze

disperze polyvinyl acetátu

 

Barva

bílá, za sucha transparentní

 

Teplota, při které se vytváří škraloup

+5°C (teoretický údaj)

 

Viskozita při 20°C

20000 +/- 5000 mPas

(Brookfield RVT, osa 6, 20 RPM)

                                                                        

Hustota při 20°C

1,1 kg/l +/- 0,1

 

Doporučená spotřeba

120 – 150 g/m2

 

Teplota při zpracování

20°C (doporučená)

 

Vlhkost dřeva

8 – 12%

 

Relativní vzdušná vlhkost

50 – 70%

 

Otevřená doba při 20°C

7 - 9 minut

 

Ředění

Lepidlo je dodáváno v hotovém stavu se správnou viskozitou. Pokud je ředěno vodou, snižuje se jeho přilnavost a mění se výsledná kvalita lepení.

 

Nářadí pro aplikaci

 

Nanášecí stroj

Čištění nářadí

horkou vodou

 

Úroveň rizika

Žádná, není vyžadováno žádné označení.

 

Síla stlačení

3 – 5 kg/cm2

 

 

Pokyny pro použití  

Nadávkujte PROTOVIL R 201 za použití ručního dávkovače nebo vhodné stěrky. Části určené k lepení musí být čisté a bez prachu. Množství nanášeného lepidla závisí na teplotě, způsobu práce a na otevřené době. Lepení musí být provedeno s údaji uvedenými výše. Mějte na paměti, že lepení je chemická reakce, která přináší nejlepší výsledky, pokud  jsou dodrženy údaje uvedené výše.

 

SPOTŘEBUJTE do 12 měsíců od data výroby.

SKLADUJTE PŘI TEPLOTĚ NEJMÉNĚ +10°C.

NEVYSTAVUJTE TEPLOTÁM POD BODEM MRAZU

 

 

Datum poslední aktualizace specifikačního dokladu: květen 2010.

Bezpečnostní list výrobku je k dispozici na požádání.