KLEIBERIT 303.2

 

Klebit 303.2

Průmyslové lepidlo pro vodovzdorné spoje podle DIN EN 204, kvalita spoje D3.

Oblast použití

lepení oken a dveří

plošné lepení HPL materiálů

plošné lepení panelů a dělících stěn

lepení tvrdých a exotických dřevin, např. výroba schodišť

vhodné pro dýhování

lepení ve VF poli

 

Přednosti

jako jednokomponentní lepidlo - připravené pro přímé použití

jako dvoukomponentní lepidlo – pro nejvyšší nároky

vhodné pro lepení za tepla i za studena

krátké lisovací časy

 

Vlastnosti lepeného spoje

Jako jednokomponentní lepidlo odpovídá dle DIN EN 204 třídě odolnosti D3 (zkušební protokol č. 555 27399 ze dne 28.8.2003, ift Rosenheim)

Jako dvoukomponentní lepidlo s 5% tužidla 303.5 odpovídá dle DIN EN 204 třídě odolnosti D4 (zkušební protokol č. 505 27396/3U ze dne 5.6.2008, ift Rosenheim)

Klebit 303.2 je zkoušen podle normy WATT91 (zkušební protokol č. 555 27399/2, z 15.9.2003, ift Rosenheim)

vysoká pevnost spoje i u tvrdých a exotických dřevin

elastická, bezbarvá lepená spára (jednokomponentní lepidlo)

elastická, nažloutlá lepená spára (dvoukomponentní lepidlo)

 

Vlastnosti lepidla

Báze: PVAC disperze

Míchací poměr (hmotnost nebo objem): Komp.A : komp.B : 20:1 (odpovídá 5% tužidla)

Hustota: Komp.A = ca. 1,10 g/cm3, Komp.B = ca. 1,13 g/cm3,

Hodnota pH: ca. 3

Barva lepidla: bílá

Barva směsi: bílá

Konzistence: středně viskózní

Viskozita při 20°C - Brookfield RVT, Sp.6/20 Upm: ca. 13.000 +/- 3.000 mPas

Doba použitelnosti: s tužidlem ca. 24 hodin

Otevřená doba: 6 - 10 min (při 20°C)

Bod zkřídovatění: ca. + 5°C

Označení lepidla: není povinné dle GefStoffV (viz bezpečnostní list)

Označení tužidla: povinné dle GefStoffV, chránit oči a ruce! Potřísnění okamžitě omýt vodou. (viz bezpečnostní list)

 

Nanášecí metody

štětcem, stěrkou nebo válečkem

nanášecími agregáty rámových lisů a zařízení na nekonečný vlys

nanášecími stroji

Nanášecí zařízení musí být z nerezové oceli nebo plastu.

 

Zpracování

Lepené materiály musí být suché, zbavené prachu, mastnoty a klimatizované. Vhodná teplota zpracování je 18-20°C. Vhodná vlhkost dřeva je ca. 8-10% při vnitřním použití a 10 - 14% při výrobě oken. Nezpracovávat pod 10°C. Zpravidla stačí jednostranný nános. U tvrdých a exotických dřevin se doporučuje oboustranný nános lepidla.

Množství nánosu:

100 - 130 g/m2 při dýhování

150 - 200 g/m2 při lepení masivu

Množství nánosu je závislé na struktuře povrchů a použitém nanášecím zařízení.

Otevřená doba : 6 - 10 min.

Otevřená doba je závislá na naneseném množství, savosti materiálů, vlhkosti dřeva a vzduchu a teplotě.

Doba použitelnosti: ca. 24 hodin

Zamíchat odpovídající množství tužidla, až je dosažena dobrá směs. Po době použitelnosti s tužidlem lze zbytek lepidla zpracovat jako lepidlo v kvalitě D3 nebo lze do něj opět přidat tužidlo pro kvalitu D4

Lisovací tlak: 0,7 – 1 N/mm2 u lepení lamel nebo vrstveného dřeva

Lisovací časy:

Lepení spár 20°C od 15 min

Lepení spár (předehřáté) 50°C od 5 min

Lepení spár 80°C od 2 min

Plošné lepení HPL 20°C 15-20min

Plošné lepení HPL 50°C ca. 5 min

Plošné lepení 80°C 1-2 min

Při použití jako dvoukomponentní lepidlo udané časy o 50% prodloužit.

Lehké pěnění směsi neškodí kvalitě lepení, lze jej odstranit promícháním lepidla. Okna a podobné rámové spoje lze po pomocném hřebílkování okamžitě vyjmout z lisovacího zařízení.

Dle DIN/EN 204 je konečná odolnost dosažena po 7 dnech.

Dřevo a dřevěné materiály jsou přírodní materiály. Na základě nejrůznějšího složení obsažených látek (podmíněné oblastí růstu, přípravou) může v ojedinělých případech (např. u buku, třešni) dojít k barevným změnám.

Dále může dojít při lepení dřevit s obsahem tříslovin (např. dub) a kontaktem s železem (např. nevhodné lisovací zařízení) rovněž k barevným změnám.

Čištění

Čištění strojů, nanášecího zařízení a obalů od lepidel se provádí vodou.

 

Velikosti balení

KLEBIT 303.2:

Plastové vědro 10 kg netto

Plastové vědro 28 kg netto

Plastový sud 130 kg netto

Plastový nevratný kontejner 1000 kg netto

Tužidlo 303.5:

Karton s 12 plechovkami á 0,7 kg netto

Kanystr 5,0 kg netto

 

Skladování

Oba komponenty lze v originálním uzavřeném obalu skladovat při 20°C po dobu 1 roku. Odolává mrazu až –30°C. Před použitím přivést na pokojovou teplotu a obře promíchat.