ISOBOND

 

ISOBOND ALFA 5 TRANSPARENT

Jednosložkové lepidlo vysoké kvality, bez zápachu, neutrální a bez obsahu izokyanátu. ISOBOND ALFA 5 TRANSPARENT vulkanizuje na vzduchu, přičemž vytváří trvanlivou a odolnou gumu. Používá se pro lepení panelů, dřevěných lišt, okenních říms, prahů a zrcadel a izolačních materiálů ve stavebním průmyslu, k připevňování skla, porcelánu, epoxidových a polyesterových panelů, glazovaných materiálů, nerezové oceli, polystyrenu, anodizovaného hliníku a dřeva.Výrobek neobsahuje formaldehyd v souladu s normami Evropské unie 2002/95/EC a 2003/11/EC a jeho dodatků (směrnice RoHS).

 

Fyzikálně-chemické vlastnosti a optimální podmínky pro použití:

Báze

silanové polymery

 

Vytvoření povrchové kůry

10/15 minut (při 23°C a relativní vzdušné vlhkosti 50%)

 

Rychlost vytvrzování

2 mm tloušťky za 24 hodin

 

Tvrdost Shore A

38

 

Pevnost v tahu

 

2,2 MPa

Prodloužení při přetržení

více než 250%

 

Tepelná odolnost

-40°C / +100°C

 

Aplikační teplota

-5°C  / +40°C

 

 

 

Příprava povrchů:

Materiály určené k lepení musí být čisté, suché, bez stop mastnoty, povrchové oxidace nebo prachu, což by mohlo oslabit přilnavost.

Doporučujeme očistit kovové povrchy speciálními rozpouštědly. Pokud je na povrchu kovu rez, poraďte se s naším technickým servisem.

Protože na trhu existuje velké množství materiálů s rozdílnými vlastnostmi, doporučujeme ověřit si před zahájením průmyslové výroby, že výsledek lepení je v souladu s požadovanými vlastnostmi vyráběného produktu.

 

SPOTŘEBUJTE DO: 9 měsíců od data výroby, pokud je výrobek v originálním zapečetěném balení s natištěným datem výroby (měsíc/rok) na každém balení.

 

Datum poslední aktualizace specifikačního dokladu: říjen 2009

 

Bezpečnostní list výrobku je k dispozici na požádání.