PROTOVIL D3

 

PROTOVIL D3

 

Lepidlo na bázi polyvinylacetátu ve vodní diperzi s vynikajícími parametry, speciálně vyvinuté pro vodě odolné lepení v souladu se standardem EN 204, skupina D3.

Výrobek PROTOVIL D3 se používá na výrobu parket, dveří a oken, dřevěného nábytku, dřevěných výrobků určených do tropického klimatu, částí sektorových kuchyní, střech, okenic. Je vhodné pro lepení dřeva ke dřevu tam, kde je nezbytná dobrá odolnost proti vodě.

Tento výrobek byl vyvinut tak, aby neobsahoval formaldehyd a splňuje tak požadavky směrnice Evropské unie RoHS 2002/95/EC a 2003/11/EC a dalších nařízení.

 

Fyzikálně-chemické vlastnosti a optimální podmínky pro použití:

 

 

Báze

disperze polyvinyl acetátu

 

Barva

bílá, za sucha transparentní

 

Film temperature

více než +5°C (teoretický údaj)

 

Viskozita při 20°C

 

(Brookfield RVT, osa 6, 20 RPM)

15000 +/- 2000 mPas

                                                                        

Hustota při 20°C

 

1,1 kg/l +/- 0,1

 

Doporučená spotřeba

140 – 180 g/m2

 

Teplota při zpracování

20°C (doporučená)

 

Vlhkost dřeva

8 – 12%

 

Relativní vzdušná vlhkost

50 – 70%

 

Otevřená doba při 20°C

 

10 minut

 

Ředění

 

Lepidlo je dodáváno v hotovém stavu. Pokud je ředěno vodou, snižuje se jeho přilnavost a mění se výsledná kvalita lepení.

 

Nářadí pro aplikaci

 

Nanášecí stroj

Čištění nářadí

horkou vodou

 

Síla stlačení

3 – 5 kg/cm2

 

Úroveň rizika

Žádná, není vyžadováno žádné označení.

 

 

 

 

 

PROTOVIL D3 zajišťuje vodě odolné lepení.

Po asi 10 sekundovém stlačení při 20°C je pevnost lepení rovná 50% konečné pevnosti lepení.

Je vhodné pro lepení za horka a dosahuje vysokých hodnot přilnavosti v krátkém čase. Například při 80°C , když lepíme 0,6 mm silný laminát, maximální konečná pevnost lepení je dosažena po pouhých 60 sekundách doby stlačení.

 

Upozornění

  • používej dobře očištěné spojované materiály
  • respektuj teploty použití a otevřenou dobu lepidla
  • příliš tenká vrstva lepidla může znamenat nejistý výsledek lepení a to samé platí pro příliš silnou vrstvu
  • maximální pevnosti lepení je dosaženo za 24 hodin
  • odolnost proti vodě by měla být zkontrolována 7 dní po lepení
  • je nutné, aby alespoň jedna z lepených částí absorbovala vodní disperzi

 

Za použití vhodného nářadí rozprostřete Protovil D3 rovnoměrně po povrchu. Všechny povrchy musí být dokonale čisté, bez prachu a volných částic. Pro aplikaci na masivní, tvrdá a exotická dřeva doporučujeme rozprostřít lepidlo na oba povrchy.

Množství použitého lepidla závisí na absorpční schopnosti materiálů a na stavu povrchů. Kratší dobu stlačení a lepší stisknutí můžeme získat správným provedením lepení.

Nestejná tloušťka použitého materiálu může vyžadovat použití rozdílného množství lepidla. Části se musí k sobě přiložit během otevřené doby a musí být vystaveny stlačení, dokud není dosažena výchozí pevnost.

Otevřená doba, vytvrzovací doba a doba stisknutí závisí na způsobu aplikace, například: množství lepidla, absorpční schopnost použitých materiálů, přesnost doléhání povrchů.

Lepidlo nemění barvu dřeva, ale je třeba se vyvarovat  kontaktu s železnými nádobami, protože kyselina tříslová obsažená ve dřevě může změnit jeho barvu.

Po použití nádobu s lepidlem pevně zavřete.

 

NEVYSTAVUJTE TEPLOTÁM POD BODEM MRAZU

SPOTŘEBUJTE nejlépe do 10 měsíců od data výroby.

SKLADUJTE PŘI TEPLOTĚ NEJMÉNĚ +10 C

 

Datum poslední aktualizace specifikačního dokladu: duben 2009

Bezpečnostní list výrobku je k dispozici na požádání.

 

 

Všechny informace a doporučení  uvedené v tomto listu jsou založeny na praktických zkušenostech a nejsou ujištěním o vlastnostech ve smyslu pravomoci oborového svazu.. Informace uvedené v tomto listu vyžadují testování a vyzkoušejte si sami zda je produkt vhodný pro Vaše použití. Ručení přesahující hodnotu našeho produktu nemůže být vyvozováno z uvedených informací ani z poradenské služby.