XILOBOND B4

XILOBOND EXPRESS B4

 

XILOBOND EXPRESS B4 je speciální lepidlo na bázi pryskyřice, vhodné například pro lepení těchto materiálů: dřevo se dřevem, dřevo s izolačními materiály a podobně. Je vhodné pro lepení částí dřeva s obsahem pryskyřice (jedle, borovice, modřín) vystaveného vysoké vlhkosti nebo určeného pro venkovní použití.

 

Fyzikálně-chemické vlastnosti a optimální podmínky pro použití:

Produkt se aplikuje válečkem, štětcem, nanášecím strojem nebo stěrkou.

 

Barva

světle hnědá

 

Viskozita při 20°C

 

Brookfield RVT, G6, 20 RPM

7000 +/- 3000 mPa.s

                                                                        

Doporučená spotřeba

150 g/ m2 podle typu povrchu určeného k lepení

 

Síla stlačení

2- 4 kg/cm2

 

Nanášení

pouze na jednu stranu

 

Otevřená doba při 20°C

 

60 minut při 20°C

 

Obzvláště vhodné pro výrobu

dřevních a okenních rámů, roubení (bednění), lehkých truhlářských výrobků

 

Doba stlačení za studena

4 hodiny při teplotě nejméně +/- 20°Ca 50% relativní vzdušné vlhkosti

 

Hořlavost

 

nehořlavý

Vlhkost dřeva max. 12%

v každém případě doporučujeme lepit dřevo při konečném stupni vlhkosti

 

 

 

Praktické informace:

Použité nástroje čistěte acetonem. V případě kontaktu lepidla s pokožkou doporučujeme omýt místo etanolem dříve než lepidlo zaschne. Používejte ochranné rukavice, abyste zabránili kontaktu  pokožky s lepidlem.

 

Spotřebujte do šesti měsíců od data výroby.

 

Datum poslední aktualizace: leden 2005

 

Bezpečnostní list výrobku je k dispozici na požádání.

 

 

Užitečné rady pro použití lepidla XILOBOND EXPRESS B4

 

  1. Materiály musí být během celého lisovacího cyklu stlačeny tak, aby k sobě dokonale přilnuly. Doporučená síla stlačení je 2-4 kg/cm2 po dobu 4 přibližně hodin, při teplotě +/- 20 st C, vzdušné vlhkosti 50% a vlhkosti dřeva 12%.
  2. Rychlost vypěnění závisí na vzdušné vlhkosti a teplotě podkladu.
  3. Během použití dbejte, aby teplota neklesla pod +5 st C, což je teplota považovaná za minimální teplotu pro optimální slepení.
  4. Stlačení při vysokých teplotách může podstatně zkrátit dobu lepení.
  5. Pro informace, které nejsou zahrnuty v tomto technickém listu, nahlédněte prosím do našich všeobecných prodejních podmínek.

 

 

 

Všechny informace a doporučení  uvedené v tomto listu jsou založeny na praktických zkušenostech a nejsou ujištěním o vlastnostech ve smyslu pravomoci oborového svazu.. Informace uvedené v tomto listu vyžadují testování a vyzkoušejte si sami zda je produkt vhodný pro Vaše použití. Ručení přesahující hodnotu našeho produktu nemůže být vyvozováno z uvedených informací ani z poradenské služby.