ISOFIX

 

ISOFIX

ISOFIX je jednosložkové vlhkostí vulkanizující polyuretanové lepidlo. Je vhodné pro všeobecné použití, zvláště pro montáže, renovace, opravy a plnící operace. Umožňuje spojovat dřevo, kov, plasty, cement, mramor, laminát, ABS, polystyren, polyuretan a keramiku. Je rychleschnoucí. Výrobek vytváří pevnou linii lepidla a je vysoce trvanlivý. Má vynikající odolnost  proti UV záření a zvětrávání. ISOFIX neobsahuje formaldehyd a těžké kovy v souladu s vyhláškou RoHS.

 

Fyzikálně-chemické vlastnosti

 

Báze

polyuretanové pryskyřice

 

Vzhled

 

pasta s vysokou viskozitou

Barva

béžová

 

Hustota

1,45 +/- 0,05 g/ml

 

Otevřená doba

přibližně 5/7 minut při teplotě 20°C

 a relativní vzdušné vlhkosti 65%

 

Počáteční doba vytvrzování

přibližně 25 minut při teplotě 20°C

 a relativní vzdušné vlhkosti 65%

 

Konečná doba vytvrzování

přibližně 24 hodin (podle tloušťky materiálu a teploty)

Teplotní stabilita

-30°C až +80°C (může se měnit v závislosti na lepených materiálech)

 

Vhodné teploty při použití

+5°C - +30°C

 

Dostupné balení

patrona o objemu 310 ml nebo unipack o objemu 600 ml

 

Životnost produktu

 

9 měsíců od data výroby

 

 

Aplikace

Lepené povrchy musí být očištěné, kompaktní a bez mastnoty, oleje nebo prachu. Naneste ISOFIX speciální pistolí na jeden z povrchů určených k lepení. Je nezbytné, aby alespoň jeden z povrchů byl lehce navlhčen, zvláště u zavřených a neporézních povrchů.

Testy lepení mohou být provedeny nejdříve po 24 hodinách.

 

SPOTŘEBUJTE do 9 měsíců od data výroby, které je napsané na každém balení. Platí, pokud je výrobek skladován v původním, dobře zavřeném balení a skladován při teplotě mezi +5°C a +25°C.

 

Datum poslední aktualizace specifikačního dokladu: říjen 2010

 

Bezpečnostní list výrobku je k dispozici na požádání.

 

 

Všechny informace a doporučení  uvedené v tomto listu jsou založeny na praktických zkušenostech a nejsou ujištěním o vlastnostech ve smyslu pravomoci oborového svazu.. Informace uvedené v tomto listu vyžadují testování a vyzkoušejte si sami zda je produkt vhodný pro Vaše použití. Ručení přesahující hodnotu našeho produktu nemůže být vyvozováno z uvedených informací ani z poradenské služby.