3D Editor molekul

13.10.2011 03:51

 

Je počítačový program na kreslení a editování chemických struktur. Dvourozměrné zobrazení molekuly nebo chemické reakce je důležité pro názornou ilustraci nebo může být užitečné pro vyhledávání v chemických databázích. Existují také trojrozměrné editory molekul pro zobrazení stavby nebo modelu molekuly. Tyto 3D editory bývají součástí programových balíků na modelování molekul.
 
Většina editorů molekul používá vlastní souborový formát, ale většina z nich umí načíst a uložit více souborových formátů, včetně SMILES (Simplified molecular input line entry specification, tj. krátký ASCII vzorec molekuly).
 
Soubory generované 2D nebo 3D molekulovým editorem lze zobrazit pomocí prohlížeče (anglicky: molecule viewer), který může zobrazovat molekuly na webových stránkách pomocí malého appletu.

Více zde:  https://bitwixt.com/jsite/teaching-with-atomsmith.html

Zpět