3D kinematická analýza

08.10.2011 18:27

S rozvojem záznamových médií (fotografie, film), které umožnily trvalé uchování záznamu pohybu, byly vytvořeny základní podmínky pro možnost následné biomechanické analýzy. Došlo k postupnému rozvoji metody, která je založena na získání souřadnic bodů umístěných na těle sledovaného subjektu (objektu) – kinematografické vyšetřovací metody (videografické vyšetřovací metody; videography). Podobně jako v jiných oborech lidské činnosti umožnil nástup výpočetní techniky do této oblasti výrazné zkvalitnění a akceleraci, které se projevily v tom, že se výše uvedené metody zařadily mezi nejrozšířenější postupy při analýze pohybu v biomechanice. To umožnilo rozšíření odvětví, ve kterých lze tuto metodu využívat – ortopedie, fyzioterapie, protetika, vrcholový sport, ergonomie apod.

Více zde:   https://www.biomechanikapohybu.upol.cz/net/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=59

Zpět