3D technologie

29.01.2012 05:39

Její význam nelze popsat stručně, ale v základech se jedná o mnohačetnou možnost využití multimediální 3D technologie v různých oborech lidské činnosti. Nejde jen o výpočetní techniku, ale s úspěchem se začíná uplatňovat ve strojírenství, s využitím 3D výrobních systémů nebo v chemickém průmyslu. Je obrovským pomocníkem ve zdravotnictví, například při tvorbě 3D geometrických modelů lidských tkání na základě medicínských obrazových CT/MR dat. Celý systém je aktuálně využívám v aplikacích ve stomatologii, ortopedii, neuroradiochirurgii i plastické chirurgii. Přináší novinky při vytváření 3D optických skenerů a systémů 3D digitální technologie. V dopravě se zase uplatňuje v unikátních 3D stimulátorech, nebo 3D crasch testech. Začíná být známá i v multimediálních prostředcích při tisku 3D novin, časopisů, kdy je využito technologie trojrozměrného tisku, fungující na principu tisku jednotlivých vrstev o tloušťce desetin milimetru a jejich následném spojení do trojrozměrného objektu přímo v prostoru tiskárny. Nebo v nastupujících možnostech využití 3D technologie v sítotisku. 
 

Zpět