3D tvorba

29.01.2012 05:40

Výsledky využití technologie 3D  jsou v každém případě zajímavou oblastí vnímání nejen pro odborníky, ale také pro běžné spotřebitele, kteří mají možnost 3D produkty sledovat. Část 3D tvorba se zabývá nenovějšími informacemi, včetně ukázek z oblasti video 3D, fotografií 3D a také různých možností animace v 3D.

3D film, 3D video, stereo film, stereo video,
umožňuje spatřit natočené scény nikoli ploše, ale v celé jejich hloubce. Při jejich tvorbě je používána řada různých metod, jak dosáhnout efektivního výsledku. Informace o metodách uvádíme v části 3D multimédia.

3D fotografie.
Princip vychází ze skutečnosti, že lidské oči jsou od sebe vzdáleny přibližně 6,5 cm. Každé oko vidí trochu jiný obraz a z těchto dvou obrazů mozek složí prostorový vjem. Prostorová fotografie 3D právě tohoto principu využívá.

3D animace a 3D reklama.
Je nutné podotknout, že animace je velice silným nástrojem pro jakoukoliv prezentaci, ať už to jsou různé upoutávky, znělky či reklamní spoty. Výhodou 3D animace je, že ji  lze vytvářet ve virtuálním prostředí a tím do filmového zpracování přinášet velmi efektivní prvek.

V oblasti 3D tvorby Vám nabízí naše studio své služby.

Zpět