3D TWR simulátor

12.10.2011 19:10

Slavnostní inaugurací byl  za účasti zástupců z řad Ministerstva dopravy, Ministerstva obrany, Úřadu pro civilní letectví ČR a vedení podniku oficiálně zahájen provoz unikátního 3D věžního simulátoru Letecké školy Řízení letového provozu ČR, s. p.

Věžní simulátor je zařízením, které kromě obvyklých přehledových obrazovek s radarovými cíli nabízí také 3D zobrazení - pohled z řídicí věže v plném rozsahu 360°. V současné době jsou k dispozici 3D modely letišť Praha, Brno, Ostrava a Karlovy Vary. Moderní technologie však umožňuje vytvořit reálné provozní prostředí jakéhokoliv letiště na světě. Dodavatelem věžního simulátoru je kanadská společnost ADACEL, která patří v globálním měřítku mezi tradiční dodavatele simulátorů pro civilní letectví.

V rámci výcviku je možné využít simulace letového provozu na letišti a v jeho bezprostředním okolí - zejména pohybu po ploše, přiblížení na přistání, nácviku nouzových situací a to s možností volby více než 40 letadel i pozemních prostředků účastnících se provozu. Pro dokreslení reálné situace slouží simulace různých druhů počasí, včetně jeho vývoje v denním a nočním období. Mezi další nástroje simulátoru patří také ovládání dráhových a letištních světel nebo funkce dalekohledu

Více zde: https://www.aeroweb.cz/clanek.asp?ID=2221&kategorie=30

Zpět