Chemické látky v 3D představě.

29.01.2012 05:41

Je darem člověka, že vnímáme sami sebe a svět kolem nás ve třech rozměrech, a stejné hledisko je velmi důležité pro pochopení způsobu jakým chemikálie působí v živých systémech.  Osvědčené teorie sice předvídaly, jak jsou uspořádány atomy v molekulách, ale mnoho badatelů ještě pokládalo za důležité upozornit na četnost komplexních molekul, spojených se zásadními biologickými procesy. Dva významní chemici Derek H. R. Barton a Odd Hassel za své objevy obdrželi v roce 1969 Nobelovu cenu za chemii. Odd Hassel se o úspěch snažil při analyzování struktury a vlastností jednoduchých molekul. Těžištěm jeho pozornosti se stal cyklohexan, sloučenina, která je ve dvou rozměrech zastoupena šestiúhelníkovým kruhem, neboli prstencem, atomů uhlíku, ale jejich elektronové interferenční obrazce ukázala až složitější geometrie.
Derek Barton rozšířil své výzkumy na složitější sloučeniny. Objevoval, že různá uspořádání  molekul ovlivňují základní charakteristické rysy, jako je jejich stabilita i rychlost, kterou reagují s ostatními molekulami. Jeho pozorování téměř ihned řešilo problémy a chemici tím získali možnost rozpoznávat informace, jak molekuly mezi sebou navzájem fungují, jak se ovlivňují a tím pádem měli možnost proniknout do nových i velmi důležitých dimenzí       v chemických rozborech molekul.
Svými objevy vlastně oba dva změnili způsob vnímání složitých chemických procesů či reakcí,a svým způsobem přispěli také ke skutečnosti, že dnešní výzkum je možný provádět pomocí 3D technologie.

Mgr. Ivan Šářec

Zpět