Open source 3D

23.09.2011 12:00

Oblast tvorby grafiky samozřejmě nezahrnuje pouze 2d editory ať už bitmapové nebo vektorové, ale i editory pro trojrozměrné objekty. Jak to obvykle bývá, i v této katogorii lze nalézt velmi drahé profesionální programy, tak i open source projekty. Pravděpodně nejvýznamějším open source projektem v této oblasti je program Blender.

V oblasti tvorby 3D grafiky funguje několik velkých editorů jako je 3D Studio Max a Maya od Autodesku, nebo Cinema 4D od Maxxonu a další. Tyto programy obvykle nabízí širokou paletu komplexních nástrojů pro modelování, animace, nasvícení, atd. Nevýhodou těchto programů je poměrně vysoká cena licence. Vedle těchto komlexních editorů exitují na trhu specializvané nástroje jako je například ZBrush, který je specializován na vytváření velmi detailních povrchů 3D modelů, nebo renderovací technologie VRay, která je schopna vrámci různých 3D editorů dosáhnout fotorealistických výsledků. Tyto specializované programy však pro tento článek necháme stranou.

 

 

Více zde:  https://webzurnal.cz/open-source/open-source-3d/

 

 

 

Zpět