Přichází 3D televize. Jak funguje trojrozměrné zobrazování?

09.10.2011 16:32

Rozvoj televize a televizních systémů, standardů i potřebných technických prostředků byl během její, dnes již více než devadesátileté, historie neuvěřitelně dynamický. Jen obtížně lze najít obdobu v jiných technických oborech. Přesto však lze s jistou mírou zjednodušení říci, že televize prošla až do dnešní doby vlastně pouze dvěma zásadními kvalitativními změnami: od černobílé k barevné a od analogové k digitální. Nyní přichází třetí zlom: 3D televize. 

Principy trojrozměrného (stereoskopického) zobrazování jsou známy již dlouho. Prostorový (trojrozměrný) vjem statického obrazu, který vzniká v mozku člověka při sledování dvou plošných posunutých obrazů stejné scény, popsal již ve 30. letech 19. století sir Charles Wheatstone. Od té doby nastal veliký rozmach praktického uplatnění jeho poznatků, především v oblasti filmové techniky. Známá je například „zlatá éra kinematografie“ v 50. létech minulého století, která částečně přetrvává prakticky dodnes. Nicméně do televizní techniky si stereoskopie hledá cestu podstatně pomaleji z důvodů, které se pokusím v dalším textu objasnit.

Více zde: https://www.digizone.cz/clanky/trojrozmerne-zobrazovani-a-3d-televize/
 

Zpět